Refine Your Search

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Performing original cataloguing conforming to the latest international standards; Classifying material using a variety of classification schemas;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Bestuur van `n kliniese studie; Prosessering van biologiese monsters vanaf die anatomiese siekte area; Uitvoer van Immunologie data analises en die opskryf van…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Rendering psychological support services to students who are registered for the Extended Degree Programme (EDP) of Stellenbosch University;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig in die Chemie module van die Verlengdegraadprogram in samewerking met 'n span verantwoordelik vir die Verlengdegraadprogram in die Fakulteit…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Rendering counselling services to students registered for the Extended Degree Programmes (EDP) of Stellenbosch University;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ondersteun die projekleiers en projekbestuurder in die deurvoering van alle aspekte van die projek wat met die twee sistematiese oorsigte verband hou;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Facilitate constructive collaborations with stakeholders inside and outside of Stellenbosch University; Bevorder konstruktiewe samewerking met belanghebbers…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

SENWET wil die huidige kundigheid in databasisbestuur en bibliometriese ontleding in die Sentrum versterk. Dit sluit die volgende spesifieke take in:

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Rendering psychological therapy services to students, mainly individually but also in groups; Developing and presenting workshops that promote a healthy…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Bestuur en koördineer die projek in die geheel en die kliniese proefnemings in die besonder (wat plaaslike sowel as internasionale projekpersele betref) ten…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig van Biochemie op voorgraadse sowel as nagraadse vlak, en administrasie van voorgraadse en nagraadse modules; Addisionele vereistes vir Senior Lektor.

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Voor- en/of nagraadse onderrig van Wiskunde modules; Navorsing en publikasie in hoë impak ewekniebeoordeelde joernale in ’'n veld verwant aan een van die…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Financial advice to the University and related entities; Monitering van die voldoening aan finansiële beleid en prosedures;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Navorsing en publikasie in ewekniebeoordeelde joernale in ’'n veld verwant aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig en ontwikkeling van voorgraadse modules, asook leiding in voorgraadse studenteprojekte in die areas van energiestelsels, warmteoordrag en termo…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig en ontwikkeling van voorgraadse modules, asook leiding in voorgraadse studenteprojekte hoofsaaklik in die areas van meganika en dinamika;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Actively participating in the internationalisation efforts of the University; Contributing to the goals and functioning of the University and the health…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Die onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse kursusse in Finansiële Risikobestuur; Deelname aan en die neem van leiding in die Departement se…

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape 

Stellenbosch University (SU) is a research-intensive university where we attract outstanding students, employ talented staff and provide a world-class…

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape 

The University reserves the right not to make an appointment. The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on…