Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Uitvoer van dag tot dag analises – ELISA, GeneXpert, isolasie van PBMCs en ander sel tipes; Bystand verleen aan verskeie navorsingsprojekte;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Verleen bystand aan verskeie mensgenetika navorsingsprojekte in Suid-Afrika en die VSA; Bestuur die etiese goedkeuring van studies en regulatoriese sake verwant…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

A university degree or an equivalent qualification; Verantwoordelik vir die administrasie en verwerking van aansoeke vir keuring tot die voorgraadse programme…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Performing all duties within the context of the mission, vision and values statement of Stellenbosch University. Sound knowledge of Cape Town and environs;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Providing administrative coordination of the Ukwanda MBChB programme, including all components (both rotational and longitudinal models), across the Rural…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Administrative duties related to Student Affairs and support related functions at the Faculty of Medicine and Health Sciences (FHMS);

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Liaising with Stellenbosch University International regarding information on private accommodation; Skakeling met Stellenbosch Universiteit Internasionaal met…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

At least two years’ applicable work experience in a university environment; Lewering van tegniese steun met betrekking tot navorsing en onderrig, asook tot die…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Have strong human relations skills with the ability to interact positively with a diverse university population; Reguleer die verkeer soos nodig;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Behartig die sentrale rekenaarstelsel aktiwiteite en administratiewe hulp met betrekking tot finansiële transaksies en bate bestuur;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Uitvoer van pligte in ooreenstemming met ISO 20387:2018 en ISBER riglyne; Assisteer met die daaglikse bedrywighede van die laboratorium, soos nodig, onder die…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Coordinating the establishment and functioning of a Stellenbosch law led Social Justice Think Tank. Die koördinering, vestiging en werking van 'n Stellenbosch…

Stellenbosch University - Stellenbosch, Western Cape 

Ability to function within a multilingual University environment. The University reserves the right not to make an appointment.

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Oudiovisuele koördineerder vir die Departement Drama: Ondersteuning aan personeel ten opsigte van onderrigaktiwiteite en produksies;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Implementing and managing laboratory work related to clinical research studies and other projects. Liaising with external laboratories such as Bio Analytical…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Providing a holistic academic support service to undergraduate students across all undergraduate programmes in the Faculty of Medicine and Health Sciences;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Voorgraadse en nagraadse onderrig in Afrikaanse taalkunde en vertaalteorie en -praktyk; Deelname aan die Departement Afrikaans en Nederlands se onderrig,…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

The meaningful intergation of learning technologies in programmes and modules in partnership with faculties. Digital learning and teaching resources design;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Bestuur en administrasie van die Skool vir Wetenskap en Tegnologie Laboratorium. Opstel van begrotings vir die aanskaffing van laboratorium apparaat;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Providing academic leadership and taking responsibility for the development of nursing education and offered programmes within the frameworks of Stellenbosch…