Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Involvement in the Stellenbosch University (SU) community and social impact activities. Betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch (US) se gemeenskaps- en…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Thriving Stellenbosch University and USB. The Director needs to deliver in six key areas, aligned with Stellenbosch University'’s six strategic themes:

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Involvement in the Stellenbosch University (SU) community and social impact activities. Betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch (US) se gemeenskaps- en…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Identifying potential risks and crisis communication needs related to University incidents to help mitigate operational impact and damage to the University’s…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ability to function within a multilingual University environment. Involvement with administrative service delivery at departmental, faculty and university level…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig van Beweging en Fisiese Teater; Betrokkenheid by produksies en projekte van die Departement; Deelname aan die navorsings- en publikasiebedrywighede van…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ability to function within a multilingual University environment. Working collaboratively with relevant researchers and clusters at the University;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Voor- en nagraadse onderrig van Toneelspel en Performance komponente; Voor- en nagraadse onderrig van Teaterstudie-modules;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Die onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse module-inhoud in Statistiek/Wiskundige Statistiek; Deelname aan en die neem van leiding in die Departement…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Verwerk die afdeling se strategie tot departementele planne vir interne en eksterne kommunikasie; Verseker dat taktiese planne geïmplementeer word en dat…