Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ensuring that all University and Maties Sport and other relevant compliance matters are fully covered and satisfied; '‘n Toepaslike graad in sport;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Performing administrative review of all ethics applications; Providing secretarial support to the Health Research Ethics Committee;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Algemene bestuur en kwaliteitskontrole van die navorsingslaboratoria in die Afdeling; Afdelingskoördineerder en -verteenwoordiger van die SA Veeartsenykunde…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Involvement in the Stellenbosch University (SU) community and social impact activities. Betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch (US) se gemeenskaps- en…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Involvement in the Stellenbosch University (SU) community and social impact activities. Betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch (US) se gemeenskaps- en…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Toepaslike bestuur van logistieke vereistes van voorgraadse mediese kursusse. Dit sluit in koördinering van lektore, administratiewe personeel, roosters en…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Facilitating and strengthening SU stakeholders’ buy-in and capacity to implement the SU Transformation Plan; Representing SU at regional, national, continental…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Identifying potential risks and crisis communication needs related to University incidents to help mitigate operational impact and damage to the University’s…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ability to function within a multilingual University environment. Involvement with administrative service delivery at departmental, faculty and university level…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Ability to function within a multilingual University environment. Working collaboratively with relevant researchers and clusters at the University;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Verwerk die afdeling se strategie tot departementele planne vir interne en eksterne kommunikasie; Verseker dat taktiese planne geïmplementeer word en dat…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Die onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse module-inhoud in Statistiek/Wiskundige Statistiek; Deelname aan en die neem van leiding in die Departement…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Werk saam in 'n span van professionele en toegewyde kollegas om transformatiewe leerevarings in studente se lewens te skep; Acting in various leadership roles;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Onderrig van Beweging en Fisiese Teater; Betrokkenheid by produksies en projekte van die Departement; Deelname aan die navorsings- en publikasiebedrywighede van…

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Voor- en nagraadse onderrig van Toneelspel en Performance komponente; Voor- en nagraadse onderrig van Teaterstudie-modules;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

Voor- en nagraadse onderrig in Neuro-Muskuloskeletale Terapie; Kliniese supervisie van voor- en nagraadse studente; Met bewyse van ‘n bevoegdheidsertifikaat;

Stellenbosch University - Bellville, Western Cape 

As a member of senior management, strategic planning and development for the Library and Information Service in general and for the responsibility areas…