Media24 - Cape Town, Western Cape 

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word. Company primary industry Media Production.